Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Маркетингов план

изтеглен файл

Създаването на такъв план е задължително условие за успеха на всеки нов бизнес.Той трябва да бъде добре обмислен.Пазарът трябва да се проучва , за да бъдете информирани със всичко нови случващо се.Новите предприемачи, а дори и опитните собственици на малки предприятия, задължително трябва да се съобразят с пазарните проучвания, като си направят съответните изводи.Пазарно проучване е събирането,и организацията  на информацията, събрана от вашата целева аудитория.

Първичните данни идват от информацията,която сте събрали.Този тип изследвания на пазара са най-ценни за вашия маркетингов план, защото вие сте в състояние да контролирате точно каква информация ви е необходима.Вторични данни които също можете да използвате успешно за целите на маркетинговите си изследвания, но тези данни са събрани от някой друг.Това могат да бъдат различни доклади от агенции, данни от статистиката, търговски организации и др.Тези доклади могат да бъдат много полезни, но все пак те не могат да отговорят на всички въпроси или да  решат всичките ви проблеми, свързани с вашия бизнес план.Също така може да съберете данни от групова анкета т.е. групови изследвания.Събирате група от хора и ги ангажирате в дискусия за вашия продукт.Това също е един добър начин за събиране на данни. Информацията при този метод се получава значително по-бързо отколкото в личното интервю. Организацията им обаче е по-трудна.Преди създаването на маркетингов план, задължително трябва сте наясно с това, каква е вашата мисия. Разбира се, целите на който и да е бизнес включват преди всичко реализирането на печалба, но все пак трябва да се обосновете, защо сте избрали да продавате точно определен продукт или услуга.Маркетинговият план трябва да определи и опише подробно всички продукти или услуги, които ще бъдат пуснати в продажба.

Маркетинговият план трябва да се състои от :

  • Рекламна стратегия;
  • Тактически план;
  • Определяне на бюджета;
  • Резюме;
  • Контрол на резултатите.

Без метода на контрол и проследяване на резултатите всеки един маркетингов план би бил непълен. Два пъти годишно преразглеждайте плана и определете на какви интервали ще сравнявате действителните продажби с тези, които сте прогнозирали.

Ментор България
Ментор България
МЕНТОР България ЕООД е бързоразвиваща се компания, ангажирана основно в сферите на Информационните и комуникационни технологии и в частност сегментирана в нишата на изработката на интернет страници, информационни портали и електронни магазини, презентационни и промоционални сайтове. Консултантската дейност по подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Център за професионално обучение. НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА МЕНТОР БЪЛГАРИЯ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *