Английски език – напреднали

(0 оценки)
700.00 лв.
Виж количката
Английски език – напреднали

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Курс по ключова компетентност №2 – Общуване на чужд език – английски език за напреднали е съобразена с националната и европейска рамка за учене през целия живот. Продължителността на курса е 300 учебни часа като те са разпределение по нива на знание както следва: A2-100 часа; В1-100 часа; В2- 100 часа; Формите на обучение, по които се предлага са: Дневна, Вечерна и Съботно-неделна

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Курсът за ключова компетентност №2 – Английски език е с продължителност 300 учебни часа, като след завършването му се издава Удостоверение за придобита ключова компетентност Общуване на чужд език.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Можете да се включите в този курс за придобиване на ключова компетентност №2 – Английски език по следните начини:

Безплатно – чрез ваучер от Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/*

Платено – чрез заплащане на цялата цена на курса

За да се присъедините към обучаемата група изберете бутон „ВКЛЮЧИ СЕ В КУРСА“ и изберете директно плащане или плащане, чрез ваучер.

* ЦПО към МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД е доставчик на обучения, чрез ваучери на Агенция по заетостта и работи с – Дирекциите „Бюро по труда“ в областите /ДБТ/ – Шумен, Варна, София, София-област Пловдив, Търговище, Добрич, Ловеч, Плевен, Видин, Благоевград, Хасково, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Перник, Бургас, Ямбол, Монтана, Враца, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик, Смолян

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

Очаквани резултати в края на курса:

Слушане: Могат да разбират сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Могат да разбират телевизионни предавания и филми без много затруднения.

Четене: Могат да четат статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Могат да разбират съвременен художествен текст в проза.

Участие в разговор: Могат да общуват с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Могат да участват активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.

Самостоятелно устно изложение: Могат да се изразяват ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват интересите им. Могат да развият гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.

Писане: Могат да пишат ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на интереси си. Могат да напишат есе или доклад, като предавам информация или излагам причини „за“ или „против“ дадено мнение. Могат да пишат писма, като подчертавам смисъла, който лично придават на събития и преживени случки.

Детайли на курса

 • Лекции 3
 • Изпити 1
 • Продължителност 300 часа
 • Входно ниво Всякакво ниво
 • Език Български, Английски
 • Курсисти 19
 • Оценяване Вътрешно
 • Общуване на чужд език, І-во ниво-A2

  • Лекция 1.1 Общуване на чужд език, І-во ниво-A2 Заключена 0m
 • Общуване на чужд език, ІІ-ро ниво- В1

  • Лекция 2.1 Общуване на чужд език, ІІ-ро ниво- В1 Заключена 0m
 • Общуване на чужд език, ІІІ-то ниво- В2

  • Лекция 3.1 Общуване на чужд език, ІІІ-то ниво- В2 Заключена 0m
Ева Христова

Директор

инж. Ева Христова е управител на МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД и директор на Центъра за професионално обучение към дружеството. Завършила е бакалавърската си степен в Технически университет Габрово, специалност Компютърни системи и технологии и е защитила магистърска теза по Управление на проекти във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава множество дипломни и следдипломни квалификации, част, от които професионални.

Оценка

Средна оценка

0
0 рейтинг

Датайлен рейтинг

5 Звезди
0
4 Звезди
0
3 Звезди
0
2 Звезди
0
1 Звезди
0