Английски език – начинаещи

(0 оценки)
700.00 лв.
Виж количката
Английски език – начинаещи

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Курс по ключова компетентност №2 – Общуване на чужд език – английски език за начинаещи е съобразена с националната и европейска рамка за учене през целия живот. Продължителността на курса е 300 учебни часа като те са разпределение по нива на знание както следва: A1-100 часа; А2-100 часа; В1- 100 часа; Формите на обучение, по които се предлага са: Дневна, Вечерна, Съботно-неделна, Дистанционна

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Курсът за ключова компетентност №2 – Английски език е с продължителност 300 учебни часа, като след завършването му се издава Удостоверение за придобита ключова компетентност Общуване на чужд език.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Можете да се включите в този курс за придобиване на ключова компетентност №2 – Английски език по следните начини:

Безплатно – чрез ваучер от Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/*

Платено – чрез заплащане на цялата цена на курса

За да се присъедините към обучаемата група изберете бутон „ВКЛЮЧИ СЕ В КУРСА“ и изберете директно плащане или плащане, чрез ваучер.

* ЦПО към МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД е доставчик на обучения, чрез ваучери на Агенция по заетостта и работи с – Дирекциите „Бюро по труда“ в областите /ДБТ/ – Шумен, Варна, София, София-област Пловдив, Търговище, Добрич, Ловеч, Плевен, Видин, Благоевград, Хасково, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Перник, Бургас, Ямбол, Монтана, Враца, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик, Смолян

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

Очаквани резултати в края на курса:

Слушане: Могат да разбират съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Могат да схванат основното от различни радио- и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ни интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене: Могат да разбират текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Могат да разбират описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Участие в разговор: Могат да се справят с повечето ситуации, в които се оказват в страна, където се говори съответният език. Могат да участват без предварителна подготовка в разговори по теми, които са им познати, лично се интересуват или се отнасят до всекидневието им (напр. семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития).

Самостоятелно устно изложение: Могат да се изразяват по прост начин, за да разкажат преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Могат накратко да посочат причини и да дадат обяснения за мненията или намеренията си. Могат да разкажат случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане: Могат да напишат лесен свързан текст по теми, които са ми познати или се интересуват лично. Могат да пишат лични писма, за да опишат преживени случки и впечатления.

Детайли на курса

 • Лекции 3
 • Изпити 1
 • Продължителност 300 часа
 • Входно ниво Всякакво ниво
 • Език Български, Английски
 • Курсисти 19
 • Оценяване Вътрешно
 • Общуване на чужд език, І-во ниво-A1

  • Лекция 1.1 Общуване на чужд език, І-во ниво-A1 Заключена 0m
 • Общуване на чужд език, ІІ-ро ниво- A2

  • Лекция 2.1 Общуване на чужд език, ІІ-ро ниво- A2 Заключена 0m
 • Общуване на чужд език, ІІІ-то ниво- В1

  • Лекция 3.1 Общуване на чужд език, ІІІ-то ниво- В1 Заключена 0m
Ева Христова

Директор

инж. Ева Христова е управител на МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД и директор на Центъра за професионално обучение към дружеството. Завършила е бакалавърската си степен в Технически университет Габрово, специалност Компютърни системи и технологии и е защитила магистърска теза по Управление на проекти във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава множество дипломни и следдипломни квалификации, част, от които професионални.

Оценка

Средна оценка

0
0 рейтинг

Датайлен рейтинг

5 Звезди
0
4 Звезди
0
3 Звезди
0
2 Звезди
0
1 Звезди
0