Хлебар-Сладкар – Производство на хляб и хлебни изделия

(0 оценки)
1,200.00 лв.
Виж количката
Хлебар-Сладкар – Производство на хляб и хлебни изделия

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Професия Хлебар-Сладкар и специалност Производство на хляб и хлебни изделия са част от списъка на професиите и специалностите на Министерство на образованието. Материята в курса е съобразена с всички изисквания на съвременните технологии и дава гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал актуален към днешна дата.

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Курсът за професия Хлебар-Сладкар и специалност Производство на хляб и хлебни изделия е с продължителност 660 учебни часа, като след завършването му се издава Сертификат за професионално обучение II /втора/ степен.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Можете да се включите в този курс за придобиване на професионална квалификация по следните начини:

 • Безплатно – чрез ваучер от Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда“ /ДБТ/*
 • Платено – чрез заплащане на цялата цена на курса

За да се присъедините към обучаемата група изберете бутон „ВКЛЮЧИ СЕ В КУРСА“ и изберете директно плащане или плащане, чрез ваучер.

* ЦПО към МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД е доставчик на обучения, чрез ваучери на Агенция по заетостта и работи с – Дирекциите „Бюро по труда“ в областите /ДБТ/ – Шумен, Варна, София, София-област Пловдив, Търговище, Добрич, Ловеч, Плевен, Видин, Благоевград, Хасково, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Перник, Бургас, Ямбол, Монтана, Враца, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик, Смолян

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 • Знае предназначението та средства а за противопожарна защита (кофпомпа, пожарогасител и др.) съгласно правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
 • Знае производствените дейности в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 • Знае изискванията за почистване на работното си място съгласно действащите инструкции и въведения във фирмата график.
 • Знае изискванията за ежедневно попълване на на санитарния дневник по системата за контрол на качеството и безопасността на храните.
 • Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място.
 • Знае същността и последователността на технологичните процеси и операции от производствения процес на изделието.
 • Разчита технологичната документация.
 • Спазва последователността на технологичните процеси и операции от производствения процес на изделието …. 

Детайли на курса

 • Лекции 21
 • Изпити 1
 • Продължителност 660 часа
 • Входно ниво Основно
 • Език Български
 • Курсисти 16
 • Оценяване Вътрешно
 • Задължителна професионална подготовка

  • Лекция 1.1 Здравословни и безопасни условия на труд Заключена 0m
  • Лекция 1.2 Икономика Заключена 0m
  • Лекция 1.3 Трудово-правно законодателство Заключена 0m
  • Лекция 1.4 Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност Заключена 0m
  • Лекция 1.5 Информационни системи и технологии Заключена 0m
 • Отраслова професионална подготовка

  • Лекция 2.1 Чужд език по професията Заключена 0m
  • Лекция 2.2 Машинознание Заключена 0m
  • Лекция 2.3 Електротехника и електроника Заключена 0m
  • Лекция 2.4 Автоматизацията на производството Заключена 0m
  • Лекция 2.5 Хигиена на храните и хранително законодателство Заключена 0m
  • Лекция 2.6 Учебна практика Машинознание Заключена 0m
  • Лекция 2.7 Учебна практика Техническо чертане Заключена 0m
  • Лекция 2.8 Учебна практика Автоматизация на производството Заключена 0m
 • Специфична професионална подготовка

  • Лекция 3.1 Учебна практика по специалността Заключена 0m
  • Лекция 3.2 Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Заключена 0m
  • Лекция 3.3 Технология на хляб и хлебни изделия Заключена 0m
  • Лекция 3.4 Машини и съоръжения Заключена 0m
  • Лекция 3.5 Прооцеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост Заключена 0m
  • Лекция 3.6 Микробиология Заключена 0m
  • Лекция 3.7 Приложна декорация Заключена 0m
  • Лекция 3.8 Производствена практика Заключена 0m
Ева Христова

Директор

инж. Ева Христова е управител на МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД и директор на Центъра за професионално обучение към дружеството. Завършила е бакалавърската си степен в Технически университет Габрово, специалност Компютърни системи и технологии и е защитила магистърска теза по Управление на проекти във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава множество дипломни и следдипломни квалификации, част, от които професионални.

Оценка

Средна оценка

0
0 рейтинг

Датайлен рейтинг

5 Звезди
0
4 Звезди
0
3 Звезди
0
2 Звезди
0
1 Звезди
0