Основни дейности по проекта

home_business_step_11

ДЕЙНОСТ 1

Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
home_business_step_22

ДЕЙНОСТ 2

Провеждане на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
home_business_step_33

ДЕЙНОСТ 3

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа
home_business_step_44

ДЕЙНОСТ 4

Непреки дейности - Управление на проекта, Публичност и визуализация на проекта

На разположение сме на: