МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да наеме обучителни зали

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3
20.06.2018
МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване
20.07.2018
Покажи всички

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да наеме обучителни зали

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наемане на обучителни зали по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Подробности за дейностите:

Задължително условия:

  • Местоположение – гр. Шумен
  • Помещението/ата да са с възможност за достъп на лица с увреждания
  • Площ не по-малко от 24 кв.м. на помещение

С приоритет ще се разглеждат оферти, които:

  • Залите са близо една до друга
  • Отговарящи да изискванията за пожарна безопасност – Например: табела EXIT, пожароизвестителна система (дори и да не разполагат документи и/или противопожарна схема)
  • Налични сервизни помещения
  • В близост до административен център на гр. Шумен – Община, Търговски регистър, Съд, Областна управа и др.

Срок за приемане на офертите 10.08.2018 г.

Моля, изпращайте Вашите оферти на e-mail: cpomentor@gmail.com, или ги донесете на място в офиса ни на ул. „Добри Войников“ №17, ет.1, офис 2 от 9:00 ч. до 16:30 ч.