МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване
20.07.2018
Заповядайте на 23.11.2018 г. в 16:30 в ОИЦ – Шумен на информационното събитие
08.11.2018
Покажи всички

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи в изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Подробности за дейностите:

Изтеглете: ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

Изтеглете: ПРОЕКТОДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 

 

Срок за приемане на офертите 20.08.2018 г.

Моля, изпращайте Вашите оферти на e-mail: cpomentor@gmail.com, или ги донесете на място в офиса ни на ул. „Добри Войников“ №17, ет.1, офис 2 от 9:00 ч. до 16:30 ч.