08.11.2018

Заповядайте на 23.11.2018 г. в 16:30 в ОИЦ – Шумен на информационното събитие

Искаш ли собствен бизнес? Писна ли ти да работиш за другите? Искаш ли всичко да зависи от теб? СЕГА Е МОМЕНТЪТ! Ментор България ЕООД и ОИЦ […]
02.08.2018

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за Доставка на материали и консумативи в изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура […]
20.07.2018

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наем на техника, обзавеждане и оборудване в изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” […]
02.07.2018

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД търси да наеме обучителни зали

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира оферти за наемане на обучителни зали по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ […]
20.06.2018

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД набира набира служители /консултанти/ по гражданско договор за изпълнение на Дейност 3 по ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” […]
01.06.2018

МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД започва изпълнение на ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите”

На 30.05.2018 г. МЕНТОР БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа договор за изпълнение на ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0160-C01 “Старъ ъп на предприемчивите” Процедура BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачество” Финансирана от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА […]