Новини

100% европейско финансиране за изработка на е-магазин или сайт

До 19.12.2022 микро, малки и средни предприятие могат да кандидатстват за 100% безвъзмездно европейско финансиране за изработка на корпоративен сайт, електронен магазин, регистрация на търговска марка, дигитален маркетинг, платформа за вътрешнофирмени обучения на служители и други ИКТ услуги.

Ментор Студио ще разработи БЕЗПЛАТНО Вашият проект и ще изпълни дейностите заложени в него

Каква е целта на процедурата?

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)

Ние работим с Адвокатска кантора Веселин Пенчев, които ще оформят правно вашите документи и имат богат опит при регистрацията на търговски марка в България и в Европейския съюз 

За каква сума за финансиране можете да кандидатствате?

Минималният размер на безвъзмездното финансиране за предприятие е 3 000 лева, а максималният – 20 000 лева. Изключително важно е, че от Вас не се изисква съфинансиране, т.е. по Националния план за възстановяване и устойчивост Вашето предприятие ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Кой може да кандидатства?

За да се кандидатства за европейско финансиране по тази процедура предприятията трябва да отговаряте на следните условия:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:

Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице .

6) Основната икономическа дейност не попада в недопустимите сектори (описано в недопустими кандидати)

– сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В  „Добивна промишленост“;
– сектор F  „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
– раздел 63 „Информационни услуги“.
– областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”.

7) Имат седалище в не селски район в Република България;

8) Да не са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“

Какви са допустимите за европейско финансиране дейности?

По процедурата са допустими извършване на повече от една от следните услуги до лимита от 20 000 лв.:

1. Създаване на онлайн магазин
2. Създаване на корпоративен уебсайт
3. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин или корпоративен уебсайт
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама за не повече от 12 месеца
6. Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

Свържете се с нас или с Адвокат Веселин Пенчев за да направим предварителна оценка за допустимостта на Вашата фирма за 100% европейско финансиране и да изчислим точките, които бихте получили.

Това можете да направите и през следната форма:

  Ние от Ментор Студио можем да се похвалим с 4 успешно изпълнени проекта по проект №BG16RFOP002-2.015-0428 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“. Можете да прочетете повече на следните новини:

  Ментор Студио изпълни успешно проект BG16RFOP002-2.015-0428 Ваучерна схема за ИКТ услуги

  Ментор Студио изпълнява проект BG16RFOP002-2.015-0483 Ваучерна схема за ИКТ услуги

  Ментор Студио изпълнява проект BG16RFOP002-2.015-0460 Ваучерна схема за ИКТ услуги

  Ментор Студио изпълнява проект BG16RFOP002-2.015-0025 Ваучерна схема за ИКТ услуги

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *